Τηλ. Παραγγελίες: Τηλέφωνο+30 23510 22000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σάρωθρα

Σάρωθρα, σάρωθρα πεζού χειριστή ή επικαθήμενα, ώστε ο καθαρισμός οποιουδήποτε χώρου να γίνεται πλέον με ευκολία και ταχύτητα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ